Reglement

Reglement

Reglement de Sporringse Kwis 2014

Artikel 1: algemeen
1.1 De Sporringse kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en diverse opdrachten moeten worden gedaan.

Artikel 2: teams
2.1 Zorg dat een team bestaat uit zoveel mogelijk personen er zit geen maximum aan verbonden.
2.2 Zorg voor diversiteit in je team.
2.3 Ieder team bevat tenminste één inwoner van Spoordonk.

Artikel 3: inschrijven voor de Sporringse Kwis
3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor de Sporringse Kwis via de website.
3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door een van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid (zie ook artikel 4.1).
3.3 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
3.4 Inschrijven kan tot 02 november 2014.

Artikel 4: deelnemen aan de Sporringse Kwis
4.1 Na inschrijving ontvangt ieder team een bevestiging van de inschrijving.
4.2 Op vrijdag 14 november 2014 krijgt het team om 19:00 uur bij de Merode – uitsluitend na contante en gepaste betaling van € 10 – een tas met o.a. een vragenboek uitgereikt 4.3 De kwislocatie is op Spoordonks grondgebied, de organisatie heeft een kaartje met daarop aangegeven de grenzen waarbinnen mag worden deelgenomen.
4.4 Het team vult in dit vragenboek de antwoorden op de verschillende vragen in.
4.5 Het vragenboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).
4.6 Het ingevulde vragenboekje moet op 14 november 2014 worden ingeleverd bij de Merode, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
4.7 Alle pagina’s van het vragenboekje moeten in de originele volgorde worden ingeleverd.

Artikel 5: prijsuitreiking
5.1 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.3 Doel van de Sporringse Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.
5.4 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.
5.5 De uitslag van de Sporringse Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke plaats vindt bij de Stapperij, op vrijdagavond 21 november 2014.
5.6 De uitslag van de Sporringse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

Artikel 6: tot slot
6.1 Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
6.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Sporringse Kwis
Door u in te schrijven gaat u accoord met het reglement

Geef een reactie