Reglement

Reglement

Reglement de Sporringse Kwis 2019

Artikel 1: algemeen
1.1 De Sporringse kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en diverse opdrachten moeten worden gedaan.

Artikel 2: teams
2.1 Er wordt aangeraden om ongeveer 15 personen per team deel te laten nemen, echter is er geen minimum of maximum.
2.2 Zorg voor diversiteit in je team.
2.3 Ieder team bevat tenminste één inwoner van Spoordonk.

Artikel 3: inschrijving
3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor de Sporringse Kwis via de website: www.sporringsekwis.nl.
3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid via mail en whatsapp.
3.3 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
3.4 Inschrijven kan tot i november 2019
3.5 De inschrijfkosten bedragen: €10,-

Artikel 4: deelname
4.1 Na inschrijving ontvangt ieder team een bevestiging van de inschrijving per mail.
4.2 Op zaterdag 9 november om 16.00u wordt, na contante en gepaste betaling, de kwistas met onder andere het kwisboek uitgereikt. Betalen kan vanaf 15.30u
4.3 De kwislocatie is op Spoordonks grondgebied, de organisatie heeft een kaartje met daarop aangegeven de grenzen waarbinnen mag worden deelgenomen.
4.4 Het team vult in dit kwisboek de antwoorden op de verschillende vragen in.
4.5 Het kwisboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld.
4.6 Alle pagina’s van het kwisboek moeten in de originele volgorde worden ingeleverd.
4.7 Anders dan andere jaren is de kwis opgedeeld in verschillende rondes welke op verschillende momenten worden uitgedeeld en ingeleverd.
4.8 Vragen komen op het moment van uitdelen ook online op de website. Wel moet de vragen opgehaald worden en ingeleverd worden op papier wat uitgedeeld wordt door de kwismasters.
4.9 Tijdens de kwis zullen er mogelijk updates worden verzonden naar de teamcaptains. Wat hiervoor belangrijk is, is dat het nummer van kwismaster Carly wordt opgeslagen, zodat deze een bericht kan verzenden via een verzendlijst. Wanneer dit nummer niet is opgeslagen, zal men het bericht niet ontvangen. Dit zal nog worden getest aan het begin van de kwisdag. Het nummer van Carly is: 0612789834.
4.10 De teamcaptains worden om 15.30u verwacht bij De Stapperij voor een algemene briefing over de nieuwe opzet van de kwis.
4.11 Het inleveren en uitdelen van de overige delen zal plaatsvinden zoals beschreven in onderstaand schema. Steeds opnieuw wordt er een ronde uitgedeeld met vragen. Daarnaast wordt bij de eerste ronde de doe-opdrachten uitgereikt, deze dienen éérder in geleverd te worden dan de laatste ronde.

15.30u Dagopening met uitleg van de dag en gelegenheid om vragen te stellen.
Uitdelen Inleveren Overig 
16.00u Ronde 1 Uitdelen doe-opdrachten
17.00u Ronde 2 Ronde 1
18.00u Ronde 3 Ronde 2
19.30u Ronde 4 Ronde 3 Inleveren doe-opdrachten
20.30u Ronde 4
20.45u Geheime opdracht

Artikel 5: uitslag
5.1 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.3 Doel van de Sporringse Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.
5.4 Alleen de teams die hun kwisboek tijdig hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.
5.5 De uitslag van de Sporringse Kwis  zal op 29 juni bekend worden gemaakt na afloop van de kwis. Na de kwis zal er een gezellig streetfoodmarket zijn gevolgd door een feestavond waarbij de uitslag bekend gemaakt zal worden. Dit allen zal plaatsvinden bij het ‘t kroegske
5.6 De uitslag van de Sporringse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

Artikel 6: tot slot
6.1 Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
6.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Sporringse Kwis
6.3 Bij alle genoemde tijden wordt teletekst tijd aangehouden.
6.4 Let op uw eigen veiligheid, houdt u aan de verkeersregels.
6.5 Door u in te schrijven gaat u akkoord met het reglement.

Geef een antwoord