Reglement

Reglement

Reglement de Sporringse Pubkwis 2023

Artikel 1: algemeen
1.1 De Sporringse kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en diverse opdrachten moeten worden gedaan.

Artikel 2: teams
2.1 Een team bestaat uit maximaal 6 personen
2.2 Zorg voor diversiteit in je team.
2.3 Ieder team bevat tenminste één inwoner van Spoordonk. 

Artikel 3: inschrijving
3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor de Sporringse Kwis via de website: www.sporringsekwis.nl.
3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid via mail en/of whatsapp.
3.3 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
3.4 De inschrijfkosten bedragen: €10,- per team.

Artikel 4: deelname
4.1 Na inschrijving ontvangt ieder team een bevestiging van de inschrijving per mail.
4.2 Op zaterdag 4 november om 19.30u wordt, na contante en gepaste betaling, de deelname bevestigd.
4.3 De kwislocatie is Gasterij de Merode in Spoordonk.
4.4 Het team vult de antwoorden in op het aparte antwoordformulier dat wordt uitgereikt tijdens de kwis.
4.5 De antwoorden moeten duidelijk leesbaar worden ingevuld.
4.6 Na iedere ronde wordt het antwoordformulier ingevuld. Dit wordt door de presentatoren aangegeven.
4.7 De kwis is opgedeeld in verschillende rondes die op verschillende momenten worden uitgedeeld en ingeleverd.
4.8 Het is niet toegestaan om van internet dan wel mobiele telefoon(s) gebruik te maken.

Artikel 5: uitslag
5.1 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.3 Doel van de Sporringse Kwis is om zo veel mogelijk punten te behalen.
5.4 Alleen de teams die hun antwoordformulier tijdig hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.
5.5 De uitslag van de Sporringse Kwis zal op 4 november bekend worden gemaakt na afloop van de kwis. Na de kwis zal er een gezellige feestavond plaatsvinden waarbij de uitslag bekendgemaakt zal worden. Dit alles zal plaatsvinden bij Gasterij de Merode.
5.6 De uitslag van de Sporringse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

Artikel 6: tot slot
6.1 Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
6.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Sporringse Kwis.
6.3 Let op uw eigen veiligheid, houdt u aan de verkeersregels.
6.4 Door u in te schrijven gaat u akkoord met het reglement.
6.5 Einstein is te allen tijde een wisseltrofee en dient bij de volgende editie van de Sporringse Kwis ingeleverd te worden bij de organisatie. 

Laat een reactie achter