Genomineerden 2017

Genomineerden 2017

Toneelvereniging “Rond den Torre”.
Toneelvereniging “Rond den Torre” bestaat inmiddels ruim 30 jaar en is een onderdeel van de gelijknamige buurtvereniging. In het begin was de regie nog in handen van Tinus Neggers maar zolang wij ons kunnen herinneren heeft Toos Habraken de touwtjes in handen. Ieder jaar brengt ze met veel succes een komisch stuk op de planken. Zoals de toneelspelers zelf zeggen: “de bezoekers en wijzelf moeten wel kunnen lachen” en dat is ze tot heden gelukt.
De laatste 10 jaren speelden ze steeds met hetzelfde clubje maar het afgelopen jaar verlieten enkele spelers “het toneel” en zijn ze nu naarstig op zoek naar nieuw talent. Momenteel zijn ze druk aan het oefenen om op 1,2 en 3 februari 2018 weer een prachtstuk op de
planken te brengen. De afgelopen jaren ondersteunen ze ook, meestal Spoordonk gerelateerde, goede doelen. Een nominatie voor de Sporringse Pauw is daarom zeker op zijn plaats.

Projectgroep Hart van Spoordonk.
De projectgroep Hart van Spoordonk is in 2009 ontstaan vanuit het Dorpscafé. In dat jaar is er een leefbaarheidsprogramma vastgesteld en één van de deelprojecten was het realiseren van een multifunctionele accommodatie. Na velen jaren van overleg, is in de zomer van 2016 een scenario uitgewerkt dat voorzag in de aankoop en verbouwing van de Bernadettekerk en nieuwbouw van de naastgelegen gymzaal. Na heel wat rekenwerk leek dit een financieel haalbaar plan te zijn voor gemeente en de Spoordonkse gemeenschap. In november 2016 heeft de gemeenteraad van Oirschot daarom het subsidieverzoek van € 1,4 miljoen goedgekeurd. Hiermee kreeg de projectgroep, die in al die jaren flink gewijzigd is van samenstelling, groen licht om het project ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Het afgelopen jaar is de projectgroep druk bezig geweest met het uitwerken van allerlei plannen en het halen van verschillende doelstellingen. Zo is er een obligatieregeling uitgeschreven voor de inwoners van Spoordonk, zijn er exploitatiebegrotingen opgezet, bouwtekeningen uitgewerkt en is er gewerkt aan een aanvraag tot btw-teruggave. Ook is er veel tijd gestoken in de onderhandelingen
met het parochiebestuur en gemeente om tot aankoop van het vastgoed over te kunnen gaan.
Door allerlei hobbels zijn de die onderhandelingen nog niet afgerond. De projectgroep verdient echter een grote pluim voor hun tomeloze inzet om te zorgen dat het project voortgezet kan worden. De uren die hier door de verschillende leden van de projectgroep in zijn gestoken, zijn inmiddels ontelbaar geworden. Daarom is de nominatie voor de Sporringse Pauw zeer terecht en hopelijk een goede stimulans om vol te houden zodat Spoordonk straks een mooie MFA rijker is.

Klusploeg Spoordonkse Boys
De voetbalclub is al lang een algemeen begrip binnen Spoordonk. Afgelopen jaar werd het  vaandelteam kampioen en ieder jaar zijn er vele leuke activiteiten voor jong en oud. De club kan voortbestaan dankzij de hulp van vele vrijwilligers die verschillende werkzaamheden uitvoeren. Iedereen is wel bekend met de bestuurlijke taken binnen de commissies of de trainers die vrijwillig training geven.

Maar een groep op de achtergrond is minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk: De Klusploeg. Dit is een groep van 21 personen, die vrijwillig klusjes op het sportpark opknapt. Ze zijn in 3 groepen van 7 personen elke vrijdagochtend actief en voeren onder andere de volgende klusjes uit: Het zuiver houden van de verharding rond velden, afvalbakken legen, velden klaarzetten, herstel diverse zaken op sportpark, schoonmaken reclameborden, legionella preventie etc.
Deze mensen zijn een onmisbare schakel binnen de club en sociaal zeer belangrijk. En daarom zeker een nominatie voor de Sporringse
Pauw waard.

 

Geef een reactie